Verleiden om te lopen

Verleiden om te Lopen

Deze infographic Verleiden om te Lopen wil beleidsmakers inspireren met kennis en praktijkvoorbeelden over de waarde van wandelen en lopen. Daarmee kunnen zij lopen stimuleren onder een brede waaier van doelgroepen.

We focussen ons hier vooral op gedrag. Een uitnodigende inrichting van de stedelijke ruimte is ook van belang bij het stimuleren van lopen.  

Onderzoeker Rob Methorst doet vijf aanbevelingen in zijn proefschrift Exploring the Pedestrians Realm: An overview of insights needed for developing a generative system approach: bij het maken van voetgangersbeleid:

 1. Voetgangers zijn sterk verschillend. Zorg voor maatwerk, zeker voor kwetsbare groepen
 2. Ontwikkel betere definities voor de voetganger, voor effectieve en rechtvaardige verbeteringen en passende condities voor lopen en verblijven in de openbare ruimte
 3. Maak voetgangers zichtbaarder, letterlijk in de openbare ruimte en figuurlijk in de statistieken, onderzoeksprogrammering en beleidsontwikkeling
 4. Verspreid de beschikbare kennis, start met de beleidsmakers en ontwerpers van de openbare ruimte
 5. Draai aan de vijf belangrijkste organisatorische knoppen: feitenonderzoek, vakmanschap, regie en verdeling van middelen en menskracht, communicatie en de operationele uitvoeringsorganisatie

Bekijk hier de 8 lessen van het College van Rijksadviseurs (uit magazine City Deal Ruimte voor Lopen).

Lopen raakt vele beleidsterreinen. Het is van iedereen en daarom al snel van niemand. Wat werkt er?

 • Werk integraal. Breng samenhang aan in maatregelen en interventies voor verschillende doelgroepen en verschillende omgevingen/ buurten.
 • Organiseer een gezamenlijke meeting vanuit meerdere beleidsvelden uit ruimtelijk en sociaal domein. Lopen raakt aan mobiliteit, ruimtelijke ordening, groenbeheer, welzijn, sport, onderwijs en gezondheid.
 • Inventariseer wat er al gebeurt, welke knelpunten er zijn en waar relevante aanhaakpunten voor nieuw beleid of verbindend integraal beleid voor het oprapen liggen.
 • Inventariseer met welke maatschappelijke partijen en instellingen de verschillende beleidsterreinen contact hebben. Denk aan:
  • Zorg: (woon)zorginstellingen, eerstelijns zorg, GGD
  • Onderwijs: onderwijsinstellingen, GGD
  • Ruimtelijk domein: woningcorporaties, bouwondernemingen, groenbeheer, vervoerders
  • Sociaal domein: sport, welzijn, wijkteams
 • Maak een probleem- en context analyse op basis van deze bijeenkomsten.
 • Maak beleidskeuzes voor specifieke doelgroepen in de gemeente. Denk aan: forenzen, ouderen, kinderen, etc.

Bedenk welke rol je als gemeente wil in welke fase van het proces en wat je dan per fase moet doen: faciliterend, initiërend, verbindend, regierol etc.

Om mensen te verleiden tot lopen, is het belangrijk om bij het ontwerp van steden en routes rekening te houden met een aantal principes. Annemiek Molster vatte ze samen in het boek Loop! Tien ontwerpprincipes voor een loopvriendelijke omgeving. 

Diverse gemeenten hebben integraal voetgangersbeleid ontwikkeld. Bijvoorbeeld:

 • De gemeente Tilburg City Deal partner heeft een loopagenda 2020-2023.
 • De gemeente Rotterdam City Deal partner heeft in het ambitiedocument Rotterdam Loopt! 2025 een visie op lopen uiteengezet en bouwstenen voor een actieplan. Voorbeelden van stadsprojecten zijn hier te vinden.
 • De gemeente Nijmegen City Deal partner heeft in het ambitiedocument mobiliteit 2019-2030 bouwstenen voor een omgevingsvisie uiteengezet.

Gezondheid & Zorg

Regelmatig lopen draagt bij aan een goede gezondheid. Het verkleint de kans op ziekten waaronder depressie en zorgt voor besparing op zorgkosten.

Het verhoogt maatschappelijke deelname en verbetert sociaal functioneren, zorgt voor langer zelfstandig functionerende ouderen, mensen die veel wandelen ervaren betere levenskwaliteit.

Lopen bevordert de gezondheid op vele punten. De matige inspanning zorgt voor meer verbranding van calorieën, versterking van de botten en spieren, extra zuurstofopname, mentale ontspanning en meer. Het draagt bij aan vermindering van overgewicht, diabetes mellitus, hartvaatziekten, obstipatie, osteoporose en depressie om er een paar te noemen. Het verbetert slaap, stemming, geheugen en coördinatie. Er zijn aanwijzingen dat het beschermt tegen borstkanker en dementie. Ook draagt het bij aan valpreventie onder ouderen.

Deze vorm van lichamelijke inspanning is ook tijdens allerlei ziekte en behandelingen vaak nog mogelijk. Zo kan het voor en tijdens behandelingen van kanker in belangrijke mate bijdragen aan snel herstel, minder bijwerkingen en positieve stemming.

Deelname aan begeleide wandelgroepen lijken deze effecten nog te versterken, terwijl ze ook bijdragen aan sociale verbinding en positieve stemming. Kosten-baten-analyses in het buitenland laten zien dat elke euro investering (paden) het drievoudige oplevert aan verminderde zorgkosten.

Lopen is voor de meeste mensen tot op hoge leeftijd mogelijk. Dat is van groot belang, want juist met het stijgen van de leeftijd ontwikkelen veel van de genoemde (chronische) gezondheidsproblemen zich. Lopen is vergt geen ingewikkelde outfit of skills, het is laagdrempelig en kan altijd gratis en dichtbij. Het kan bovendien vaak worden gecombineerd met dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, woon-werkverkeer, werkoverleg en ontmoeting met vrienden.

Bekijk het overzicht van a.s.r. Vitality met 10 x waarom wandelen goed is voor je gezondheid.

 • Organiseer wandelingen dichtbij: start vanaf de praktijk van de zorgverlener of ergens in de buurt
 • Maak het leuk: voor veel mensen is wandelen hun favoriete tijdsbesteding
 • Maak het gezellig: samen wandelen nodigt uit tot een praatje. Het is makkelijk om aan te sluiten. De deelnemers vormen zich gaandeweg tot een hechte groep. Dat is belangrijk voor diegenen die weinig contacten hebben of moeite hebben om zelf ergens op af te stappen.
 • Een wandelgroep is zeer geschikt voor moeilijk bereikbare en kwetsbare doelgroepen: mensen met lage opleiding en/of inkomen die meerdere gezondheidsklachten hebben zijn moeilijk in beweging te krijgen. Alleen advies om meer te bewegen of naar buiten te gaan om van de natuur te genieten werkt niet en een verwijzing door huisarts of fysiotherapeut naar sportcoach werkt maar matig. Maar als de huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut zelf meewandelt, is de drempel deel te nemen lager en de drempel om weg te blijven hoger.

En verder:

 • Stimuleer wandelgroepen via beweegcoaches.
 • Attendeer de eerstelijnsgezondheidszorg op het bestaan van uiteenlopende wandelgroepen, maak samen met de aanbieders een overzicht.

Gezond Natuur Wandelen City Deal partner: gratis wekelijkse natuurwandelingen in tientallen gemeenten. Doelstellingen:

 • Bevordering van de positieve gezondheid van de deelnemers en vrijwillige begeleiders door wandelen zelf, de onderlinge contacten in de groep en het contact met de natuur en het groen in de stad. 
 • Vergroten van het draagvlak voor natuur, groen en biodiversiteit. 

De Buitenpsychologen: deze zorgprofessionals nemen hun cliënten altijd mee de natuur in. Lopend langs strand of in bos of heide houden ze hun therapeutische gesprekken. Ze leiden ook nieuwe buitenpsychologen op 

Looprecept: Huisartsen in de gemeente Rotterdam City Deal partner lopen op een vast tijdstip in de week samen met hun patiënten een vaste route. Evt. kan een praktijk samenwerken met bijv. Gezond Natuur Wandelen.

Internationale Praktijkvoorbeelden
Walking for health is een aanpak uit het Verenigd Koninkrijk en is ontwikkeld door een huisarts. Er zijn lokaal, verspreidt over het hele land, veel wandelgroepen met mensen die door huisartsen verwezen worden. Het streven is om 2,5 uur per week te wandelen, door samen te lopen bouwen mensen conditie op. Samen lopen werkt stimulerend. De groepen worden veelal begeleid door ofwel een vrijwilliger ofwel een professional uit het sociale domein. Het Nederlandse Gezond Natuur Wandelen is mede op deze aanpak geïnspireerd. 

Healthy Streets: in Londen wordt bij iedere infrastructurele ingreep specifiek gekeken hoe de straat of het plein gezonder kan worden. Men werkt met 10 criteria waar zo’n straat of plein aan moet voldoen.  

Voorbeeld van een goede kaart www.footways.london.

Wandelen in de wijk | App om fit te blijven – T-Helpt
App gericht op stad Tilburg City Deal partner voorzien van verschillende routes met highlights in de wijk, natuurwandelingen, centrumwandelingen en speciale themaroutes.

Werk

Lopen tijdens de werkdag heeft veel voordelen. Het verhoogt de productiviteit en creativiteit. Mensen die veel wandelen hebben een beter geheugen en meer hersenvolume.

Productiviteit

Lopen verbetert de doorbloeding, er komt meer zuurstof in het bloed waardoor je beter denkt, efficiënter en beter werkt, goed plant, en op ideeën komt. Na een wandeling ben je 70% besluitvaardiger. (TimeManagement.nl).

Creativiteit

Lopen verhoogt de creativiteit. Je wordt cognitief minder belast, komt tot rust waardoor de hersengebieden die te maken hebben met creativiteit actief worden. Wetenschappers weten nog niet exact hoe het werkt, maar wel dat het werkt. In het boek Walk Your meeting, Martine de Vaan (2021) staan drie hypothesen: meer bloed in de hersenen, de geluksroute en minder top-down sturing.

Wist je dat je creatieve denkvermogen stijgt met zo’n 60% als je wandelt? Dit effect treedt al na vijf minuten op. (Opezzo & Schwartz, 2014).

Brain after 20 minute walk

 

 

 

Stimuleer #Weetings
Weeting is een samenvoeging van ‘walking’ en ‘meeting’. Een weeting is een wandelmeeting, meestal in de buitenlucht, om iets te bespreken, te leren, na te denken of te besluiten, een wandeling om te werken. Walk your Meeting, Martine de Vaan (2021)

Of kijk op Weeting Walk your meeting – Weeting en de routekaart Walk Your Meeting van Amersfoort.

Zo geef je weetings een vaste plek in je organisatie:

 • Maak de werkomgeving weetingvriendelijk. Plan weetingroutes en verspreid de routes binnen de organisatie. Maak een opvallend weetingpoint in de hal.
 • Pas de ICT-voorzieningen aan: neem wandelend overleggen als vergaderruimte op in de online agenda.
 • Organiseer ludieke en informatieve acties: met posters, workshops, challenges, gezonde snacks voor onderweg.

Rekentool Werken in beweging: de rekentool van werken in beweging (gebaseerd op onderzoek van Decisio) geeft inzicht in de besparingen van bewegen (wandelen, traplopen, fietsen, staand vergaderen of weeting) voor werkgevers en maatschappij (uitgedrukt in euro’s per jaar) en ziektedagen en levensdagen per persoon per jaar.

Kijk voor tips, tools en kennis om meer beweging uit de werkdag te halen op de website van Werken in Beweging (Wandelnet City Deal partner en de Fietsersbond City Deal partner).

 • #OutdoorOfficeDay City Deal partner: NatureDesks zet zich in voor het promoten van gezond werken en lopen in het stedelijk groen.
 • Wandel tijdens je Werkdag City Deal partner: Op de Wandel tijdens je Werkdag (een initiatief van Wandelnet), wordt heel werkend Nederland opgeroepen om te wandelen tijdens een(thuis)werkdag.
 • Ommetje (Hersenstichting)
  Met collega’s start je een eigen wandelcompetitie of gaat de uitdaging aan tegen de rest van Nederland. Zo motiveer je elkaar om dagelijks een Ommetje te maken. Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder vertelt na iedere wandeling een interessant hersenfeitje.

Workwalk concept: helpt kantoor medewerkers lopen te integreren in hun werkdag door de optie workwalk toe te voegen aan de vergaderlocaties. De medewerkers spreken af bij de meetingpoint bij de ingang en kunnen eenvoudig een bepaalde route volgen.

Groen

Een groene omgeving stimuleert tot vaker lopen. Dat geldt voor een park, maar ook een groene laan of groenstrook nodigt al uit tot vaker en langer lopen. Daarbij stimuleert groen onderlinge ontmoeting tussen mensen. 

Extra groen in de stad zorgt op meerdere manieren voor minder schadelijke uitstoot (zoals CO2) omdat mensen vaker gaan lopen en fietsen 

Ook filteren bomen in bepaalde gevallen de lucht en dat levert betere luchtkwaliteit op 

Wandelen in de natuur biedt t.o.v. wandelen in bebouwd gebied nog meer voordelen:

 • Plantaardige stoffen van bomen en planten verbeteren het immuunsysteem.
 • Het brein wordt minder sterk geprikkeld: mensen worden er rustiger en gelukkiger van en focussen beter.
 • Mensen voelen zich energieker en gezonder, dat stimuleert om nog vaker te gaan lopen.
 • Mensen maken in de natuur makkelijk contact met elkaar en zijn minder bevooroordeeld naar elkaar. Natuur stimuleert om sociale verbindingen aan te gaan.
 • De gezonde micro-organismen die planten en bomen bij zich dragen zoals bacteriën en schimmels zijn goed voor onze afweer.

Alleen aanleggen van groen is niet voor alle doelgroepen voldoende om hen te stimuleren om te gaan lopen. Er zijn extra activiteiten nodig.   

Organiseer wandelingen in de natuur, eventueel via zorgverlener of in de buurt zoals buurtsportcoach of welzijnswerk.

 

De Groene Connectie (Rotterdam City Deal partner): De Groene Connectie is het groene lint door de Rotterdamse wijken Middelland en Delfshaven/Bospolder. Dit lint is meer dan een langgerekte groene zone; het is een gebied met stadslandbouw en wijkparken en -tuinen beheerd door bewoners, die er samen werken en genieten van het groen. In een dag verken je samen met IVN-gidsen en bioloog Marvin Groen vrijwel de gehele route, van totaal acht kilometer lang.

Staatsbosbeheer avondwandelingen City Deal partner: na zonsondergang het bos in, mag dat wel? Wel als je meegaat met een van deze avondwandelingen van Staatsbosbeheer! Ga nachtdieren spotten met de boswachter, sluip samen door het donkere bos, maak een nachtwandeling bij het licht van de volle maan of kies voor een overnachting in het bos. Een unieke kans om de natuurgebieden te bezoeken buiten openingstijden.

Natuur zonder drempels: Natuur zonder drempels zorgt ervoor dat mensen met een functiebeperking net als ieder ander van de natuur kunnen genieten. Meerdere terreineigenaren zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of provinciale Landschappen leggen rolstoelpaden of brailleroutes aan of organiseren huifkartochten met een gids.

Internationale Praktijkvoorbeelden
Favoriete loopstad: in het magazine Ruimte voor Lopen staan een 4-tal loopvriendelijke steden: Detmold, Freiburg, Londen en Wenen. 

Kwiekroute: beweegvriendelijke kortere routes per stad, meestal in een park, met beweegopties tijdens het lopen (over een rechte lijn lopen, snelwandelen, knieheffen, slalommen etc.). In het Noorderpark in gemeente Amsterdam City Deal partner is zo’n route opgesteld.

Mobiliteit

Lopen is goed voor het individu/de reiziger, voor de stad en voor het duurzame gehalte van mobiliteit. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en kostenefficiency zijn beter (te voet versus auto). Ook zorgen goede looproutes naar stations, haltes en parkeergelegenheden voor aantrekkelijker openbaar vervoer zodat er meer gebruik van wordt gemaakt.

22% van de verplaatsingen is te voet. Hoe korter de afstand, hoe vaker mensen lopen. 61% van de verplaatsingen tot 1 km wordt lopend afgelegd.

Acceptabele loopafstanden
Mensen gaan lopen als ze de afstand beloopbaar vinden. Die acceptabele loopafstand verschilt per persoon en hangt af van de omstandigheden. Bekijk het CROW-onderzoek naar acceptabele loopafstanden. De loopafstand van huis naar een bushalte mag bijv. maximaal 200-500 meter bedragen.

Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren om vaker te lopen via hun arbeidsvoorwaarden. Denk aan een vergoeding voor lopend naar het werk komen, naast de fiets, OV of auto-vergoeding. 

Organiseer een challenge onder bedrijven of teams wie de meeste kilometers of mensen lopend naar het werk laat komen.  

De Mobility challenge Rotterdam is een experiment waarbij ruim 90 bewoners van het Hoogkwartier in de gemeente  Rotterdam City Deal partner twee maanden hun auto hebben laten staan in een parkeergarage buiten de wijk. Ze gebruikten alleen nog maar deelauto, deelfietsen en het openbaar. Doel is om deelmobiliteit te stimuleren en te laten zien wat dit kan doen voor de openbare ruimte.

De ANWB heeft in haar arbeidsvoorwaarden opgenomen dat gefietste of gelopen kilometers woon-werkverkeer met een hoger bedrag worden vergoed dan autokilometers.  

Internationale Praktijkvoorbeelden
Barcelona: superblocks. Deze stedelijke ontwikkeling creëert een autoluwe omgeving om fietsen en lopen meer ruimte te geven. 

15-minute city: een 15 minuten-stad is een stedelijk concept waarin het uitgangspunt is dat mensen hun dagelijkse voorzieningen vanuit huis kunnen bereiken door middel van fietsen of lopen.  

 

Aanwijzingen zoals:

 • Bij de bushalte het aantal minuten dat het lopen is naar de volgende halte en de wachttijd op de volgende bus.

Onderwijs

Lopen is goed voor de ontwikkeling van kinderen:

 • Kinderen leren zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
 • De eigen omgeving is de beste manier om veilig verkeersgedrag aan te leren.
 • Jong geleerd is oud gedaan: als kinderen jong leren  lopen en  fietsen is het waarschijnlijker dat ze dit op latere leeftijd ook doen.
 • Het helpt inactiviteit en obesitas te voorkomen.
 • Het voorkomt veel korte autoritten.

Bekijk de 10 voordelen van lopen en fietsen voor kinderen in de CROW factsheet Schoolmobiliteit en gedrag.

Lopend naar school gaan verbetert de concentratie en alertheid. Het versterkt het geheugen en creativiteit, werkt met name goed om nieuwe oplossingen te vinden. Ook is het goed voor de verkeersveiligheid.

 • Van de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar voldoet in 2013 maar 21% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).
 • Kinderen moeten elke dag minstens 60 minuten bewegen om gezond en fit te blijven. Kinderen uit stadswijken met veel oversteekplaatsen lopen en fietsen drie tot vijf keer vaker naar school dan kinderen uit wijken met minder oversteekplaatsen.
 • De aanwezigheid van fietspaden, trottoirs, parkeerplaatsen en rotondes bevordert het beweeggedrag van stadskinderen.
 • Stimuleer loopbus initiatieven waarbij ouders met een groepje kinderen in een groep naar school lopen.
 • Verkeersveiligheid in de buurt: (klaarovers, veilig parkeren/ veilige oversteekvoorzieningen).
 • Integreer weeting in het hoger onderwijs: docent-student gesprekken, organiseer weetings na een college, walking seminars.
 • Voor het project Veilige Beweegvriendelijke Schoolomgeving is er een buurtsafari ontwikkeld om samen met leerlingen te doen. Leerlingen geven zelf aan wat ze (on)veilig vinden in hun schoolomgeving. De begeleider kan dit indienen bij de gemeente.
 • Schoolstraat invoeren, waarbij een straat  tijdens breng- en haaltijden wordt afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers en fietsers.
 • Duidelijk haal- brengbeleid vanuit de school communiceren en invoeren, om gedrag van ouders positief te beïnvloeden.
 • Organiseer een actieweek waarin centraal staat hoe je naar school komt en waar prijzen mee te winnen zijn. Brengen met de auto wordt ontmoedigd (o.a. door kinderen richting hun ouders). Een kindvriendelijke inrichting van de schoolomgeving en de routes naar school ondersteunen het gewenste gedrag en kan een negatieve spiraal voorkomen.

Gamification en Spelelement
Er zijn diverse projecten die gebruik maken van een game- of spelelement om lopen (en fietsen) naar school te stimuleren.

Avond4daagse voor kinderen: Op initiatief van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) City Deal partner is in 2020 en 2021 de Avond4daagsehome edition georganiseerd voor kinderen en gezinnen. Met de app van eRoutes City Deal partner krijg je onderweg leuke berichten.

The Daily Mile is een initiatief van JOGG, om op scholen iedere dag een kwartier te wandelen of te joggen. Dat is een afstand van ongeveer een mijl (1,6 km). Er doen meer dan 13.000 scholen en kinderopvangorganisaties mee (meer dan 3 miljoen kinderen).

Groene Voetstappen is een initiatief van Klimaatverbond Nederland, dat in 2006 is gestart. Gedurende een schoolweek komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene Voetstappen-stickers. Tijdens de jaarlijkse actieweek in het najaar besteden leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid.

 • Lopen vanuit school naar bestemmingen in de buurt (bijv. schooltuinen).
 • Alternatieve plek (bijv. park) voor gym waar je met de klas naar toe loopt.
 • Toffe Peer-actie richting ouders die met de auto komen.

Er zijn diverse projecten die gebruik maken van een game- of spelelement (Gamification en Spelelement) om lopen (en fietsen) naar school te stimuleren, te zien op de site van CROW City Deal partner

Buurt, Recreatie & Sport

Van jong tot oud lopen mensen in hun eigen buurt. Een rondje met de hond, even naar de winkel of naar vriendjes om te spelen.  

Maar ook als manier om er even uit te zijn is wandelen een van de meest algemene en populaire vormen van bewegen.  

Wandelen is een populaire vorm van recreatie en bovendien een sportbeoefening die mensen tot op hoge leeftijd kunnen uitoefenen. Ook is wandelen voor velen een van de meest laagdrempelige activiteiten om te starten met bewegen.

Met zo’n 1,8 miljard ommetjes en 1,1 miljoen Nederlanders die op wandelvakantie gaan, groeit wandelen (recreatief lopen) in de volle breedte, blijkt uit de Nationale Wandelmonitor 2021:

 • 94% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder wandelt.
 • In 2020 zijn we ons minder vaak gaan verplaatsen, maar zijn we wel 20% meer gaan lopen.

Lopende verplaatsingen

Wat zijn de belangrijkste motieven om te lopen?

 • Wandelen is een laagdrempelige en eenvoudige vorm van lichaamsbeweging die veel mensen aanspreekt.
 • Er is geen basisconditie of ingewikkelde motoriek nodig.

Deze vorm van inspanning geeft het beste resultaat: wandelen is de vorm van matig intensief bewegen volgens de Norm Gezond Bewegen.

 • Organiseer challenges in de buurt of via verenigingen.
 • Werk aan een activiteiten kalender voor specifieke doelgroepen en verschillende omgevingen/buurten.

Met de app en routeplanner eRoutes City Deal partner zet je waar je ook bent een wandel-, hardloop- of fietsroute uit die je in de gewenste afstand terugbrengt naar de plek waar je start. Het systeem maakt op basis van je vertrekpunt en de hoeveelheid kilometers die je zelf af wilt leggen een route.

Wandelnet City Deal partner biedt verschillende wandelroutes aan; van lange-afstandswandeling tot stadswandeling, te vinden per provincie.

FitStap is een initiatief van Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) City Deal partner en is een beweegprogramma van 12 weken en coaching voor gezond bewegen. Naast wandelen is er ook aandacht voor mental coaching, voedingsadvies en cognitieve fitness.

Beweegrondjes Amersfoort verspreid door Amersfoort City Deal partner zijn verschillende routes uitgezet (tussen 3 en 9 kilometer).

Walk of the town City Deal partner: een belevingsroute door de stad Nijmegen langs de meest bijzondere plekken.

StationsOmmetjes: korte wandelingen in de buurt van NS-stations die je in de pauze kunt maken.

De aanwezigheid van bankjes en horeca nodigen uit tot ontmoeting.

 

Centrum

Voetgangers brengen leven op straat. Dat schept een beeld van een vitale en aantrekkelijke stad. 

Voetgangers dragen bij aan de winkelomzet. Ook zorgt een aantrekkelijke omgeving voor meer bezoekers die langer blijven. Het leidt tot een beter vestigingsklimaat, minder leegstand en een hogere vastgoedwaarde. 

Voetgangers versterken het gevoel van veiligheid in een stad of wijk.

Wandelende bezoekers leveren extra inkomsten en werkgelegenheid op omdat mensen gaan winkelen of naar horecagelegenheden gaan.  

 

Er valt al wandelend ontzettend veel in de stedelijke ruimte te ontdekken. Als de wandelaar hier vanuit de verschillende aangesloten disciplines bij wordt geholpen, bijvoorbeeld door te informeren en te inspireren vanuit verschillende disciplines, komt die letterlijk en figuurlijk op de goede weg.  

Om mensen te verleiden om te lopen, zijn thematische routes, zoals culinaire routes, kunstroutes, historische routes etc. een goed idee.

Save the city app is een app voor jongeren om de stad te leren kennen. Verken de stad als een grote escape room. Download de app gratis en ga meteen het avontuur tegemoet. Om de mysteries op te kunnen lossen lopen. Enthousiasmeer jonge mensen voor de bijzondere verborgen verhalen en krijg ze weer aan het wandelen.  

Wanderwalk: één uur wandelen en sparren met een wanderaar door de Jordaan in Amsterdam City Deal partner. 

Aanwijzingen zoals:

 • Kleurlijnen
 • Voetstappen
 • Goede en aantrekkelijke bewegwijzering met aantal minuten lopen
 • Veel te beleven onder weg: leuke wetenswaardigheden, winkels, groen
 • Aanwezigheid horeca

#UrbanNatureAmsterdam – kaart  Nature Desks City Deal partner: ontworpen om de stedelijke natuur en het rijke landschap in de omgeving van de stad beter te leren kennen en waarderen. De kaart laat zien hoe groen en blauw Amsterdam kleurt: de parken, (binnen)tuinen, plantsoenen, natuurspeeltuinen, sportvelden, grachten, meren, polders en bossen.